پیوندها

جهت مشاهده بهتر وب سایت از مرورگر فایرفاکس و یا Google chrome استفاده نمایید.

سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
news
پایگته اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
کروکی دانشگاه پیام نور خوی
 خدمات الکترونیک

 شما می توانید با گرفتن شماره تلفن های تلفن خانه دانشگاه از طریق راهنمایی های تلفن گویا با بخش مورد نظر تماس حاصل فرمایید و یا در داخل دانشگاه از طریق شماره های داخلی با بخش مورد نظر تماس حاصل فرمایید .

 

معاون آموزشی و پژوهشی

جناب آقای دکتر قاسم کریم نژاد

تلفن :

044-36332344- داخلی 127مسئول آموزش

آقای احمد لک

تلفن :04436332710

04612332344- داخلی 128

 

برنامه ریزی  درسی

سرکار خانم مرزی

آقای آل یعقوب

تلفن :04436330200

04436332344- داخلی 189

 

دفتر اساتید

جناب آقای طوافی

تلفن : 04436332344

- داخلی 142

 

کارشناس آموزش

جناب آقای سیروس بهرامی

کارشناس آموزش

تلفن :

04436332344- داخلی 137

کارشناس آموزشی رشته های :

حسابداری

مدیریت دولتی

علوم ورزشی

تربیت بدنی

آموزش علوم تجربی

 

 

کارشناس آموزش

سرکار خانم شعبان

کارشناس آموزش

تلفن :

04436332344- داخلی 133

کارشناس آموزشی رشته های :

مهندسی صنایع

مدیریت پروژه

مدیریت اجرایی

علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

اقتصاد

آموزش حرفه و فن

 

کارشناس آموزش

جناب آقای مرادنیا

تلفن :

04436332344- داخلی 182

 حقوق

الهیات(فقه حقوق)

ادبیات فارسی( ارشد)

ریاضی

آمار

آموزش دینی و عربی

تربیت معلم قرآن کریم

 

کارشناس آموزش

سرکار خانم راد

کارشناس آموزش

تلفن :

04436332344- داخلی 131

کارشناس آموزشی رشته های :

روانشناسی

مترجمی زبان  انگلیسی

زیست شناسی 

ادبیات فارسی (کارشناسی)

آموزش زبان انگلیسی

 

 

کارشناس آموزش

سرکار خانم طیبه قنبرلو

کارشناس آموزش

تلفن :

04436332344- داخلی 192

کارشناس آموزشی رشته های :

پیگیری امور مربوط به اسکن دانش آموختگان

 
 

کارشناس آموزش

سرکار خانم شرفلو

کارشناس آموزش

تلفن :

04436332344- داخلی 132

کارشناس آموزشی رشته های :

شیمی معدنی

شیمی محض و کاربردی

کشاورزی (کلیه گرایش ها)

الهیات(تاریخ و فرهنگ)

الهیات(ادیان و عرفان)

 

 

کارشناس آموزش

سرکار خانم خدیجه  قنبرلو

کارشناس آموزش

تلفن :

04436332344- داخلی 129

کارشناس آموزشی رشته های :

مدیریت بازرگانی

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

مهندسی کامپیوتر(فنآوری اطلاعات)

زمین شناسی

شیمی تجزیه

 

  

بخش خدمات آموزشی

سرکار خانم حسنلو

کارشناس آموزش

تلفن :

04436332344- داخلی 138

کارشناس آموزشی رشته های :

علوم تربیتی(آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني)

راهنمایی و مشاوره

تاریخ و فلسفه آموزش پرورش

علم اطلاعات و دانش شناسی

امور تربیتی

آموزش و پرورش ابتدایی

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

 

امور  شهریه دانشجویی

امور دانشجویی

جناب آقای فرجی

تلفن : 04436332344

- داخلی 165

 

تربیت بدنی

تلفن : 04436332344

- داخلی 166

 به آقای اکبر محمدزاده مراجعه فرمایید .

 

کتابخانه

سرکار خانم صمدی

تلفن : 04436332344

- داخلی 144

 

مدیریت وب سایت

اتوماسیون اداری

روابط عمومی


جناب آقای آغشلویی

تلفن : 04436332344

- داخلی 164

 

انتظامات

تلفن : 04436332344

- داخلی 120

 

مدیر اداری و مالی

آقای حسین نیکدل

تلفن : 04436332344

- داخلی 145

هماهنگی امور اداری ، مالی ، فرهنگی و دانشجویی

 

مسئول  امور اداری

آقای محمد حسن کریمی

تلفن : 04436332344

- داخلی 119

 
 

امور فرهنگی

آقای برزگر

تلفن : 04436332344

- داخلی 165

 

 

 

 

مسئول آموزش

آقای احمد لک

تلفن :04612332710

04612332344- داخلی 128

 

برنامه ریزی  درسی

سرکار خانم مرزی

 آقای آل یعقوب

تلفن :04612330200

04612332344- داخلی 189

 

دفتر اساتید

جناب آقای طوافی

تلفن : 04612332344

- داخلی 142

 

کارشناس آموزش

جناب آقای سیروس بهرامی

کارشناس آموزش

تلفن :

04612332344- داخلی 137

کارشناس آموزشی رشته های :

مدیریت دولتی

حقوق

کارشناس آموزش

سرکار خانم شعبان

کارشناس آموزش

تلفن :

04612332344- داخلی 133

کارشناس آموزشی رشته های :

مهندسی صنایع

علوم تربیتی (کارشناسی ارشد )

تربیت معلم قرآن کریم

آموزش حرفه و فن

آموزش زبان انگلیسی

مدیریت و  آبادانی روستا ها

 

کارشناس آموزش

جناب آقای مرادنیا

تلفن :

04612332344- داخلی 182

 

معاون آموزشی و پژوهشی

جناب آقای دکتر قاسم کریم نژاد

تلفن :

04612332344- داخلی 127